Kostel ve Staré Roli Kostel ve Staré Roli Kostel ve Staré Roli

Kostel ve Staré Roli

Dvě tepelná čerpadla Alpha-InnoTec LW 190M-A pro vytápění kostela, zakristie a technické místnosti

Zadání


  • tepelná ztráta 51,3 kW včetně zateplení
  • vytápění kostela, zakristie a technické místnosti kostela

Technické řešení


  • TČ Alpha-InnoTec vzduch/voda pro venkovní instalaci LW 190M-A
  • kaskádní zapojení
  • tepelná čerpadla na přilehlém pozemku
  • s technickou místností propojeno předizolovaným potrubím
  • společně s potrubím veden napájecí a komunikační kabel
  • ve strojovně regulátory LUXTRONIK a taktovací zásobník (400 l)
  • od bodu bivalence podporují chod TČ vestavěná topná tělesa