Nabízíme

 • Komplexní dodávku technologií a prací pro realizaci kotelen a rozvodů teplé vody včetně následného servisu.
 • V předrealizační fázi zajišťujeme energetický audit, projektovou dokumentaci a spolupracujeme na vydání stavebního povolení.
 • Financování a provozování kotelen.
 • Odkup stávajícího zdroje tepelné energie a jeho následné provozování.

Varianty spolupráce

 • Výstavba a předání do vlastnictví zákazníka.
 • Výstavba s následným provozováním.
 • Výstavba a zainvestování s následným provozováním .
 • Provozování stávajícího systému formou nájmu.
 • Odkoupení stávajícího systému s následným provozováním.

Výstavba tepelného zdroje

Výstavba systému naší společností zahrnuje:

 • Návrh technického řešení včetně vypracování projektové dokumentace.
 • Stavební řízení (zajištění stavebního povolení, kolaudace).
 • Vlastní realizaci.
 • Možnost financování výstavby tepelného zařízení naší společností za předem sjednaných obchodních podmínek. *

* Pouze za předpokladu následného provozování systému naší společností.

Správa tepelných zařízení

Poskytujeme provozní servis technologických zařízení spočívající v obsluze zařízení a řízení množství a kvality dodávek energií. (Spouštění, zastavování zdroje, udržování v chodu dle sjednaných parametrů, kontrola, dálkový monitoring po dobu 24 hodin denně prostřednictvím tepelného dispečinku společnosti, archivace provozních dat, vyhodnocování provozu, úpravy řídících algoritmů.)

Poskytujeme technický servis technologických zařízení spočívající v péči o technický stav zařízení. A v těchto úrovních:

 • Standardní úroveň. Běžná drobná údržba: Čištění, mazání, udržování těsnosti spojů a revize (periodické revize, odborné prohlídky, měření emisí, ověřování měřidel).
 • Rozšířená úroveň. Navíc: Opravy zařízení vyplývající z jejich stavu, okamžité nebo plánované servisní zásahy, možnost poskytování plné nebo omezené garance.
 • Nadstandardní úroveň. Navíc: Instalace nových zařízení, technické zhodnocení provozovaného zařízení.